Fall (flower) in the spring

Ponownie wpadł mi w ręce obrazek róży z jednej z kolekcji darmowych zestawów Shabby Princess - Holiday Sampler: Fall Flower i kartka właściwie stworzyła się sama ;)

I've came across this wonderful rose picture from one of the Shabby Princess' freebies - Holiday Sampler: Fall Flower ... and the card actually created by itself ;)


Zgłaszam ją na wyzwania: #122 Cardabilites i 396 Mojo Monday.

I'm submitting it to challenges: #122 Cardabilites and 396 Mojo Monday.

Etykiety: