Under the rainbow ;)

To moja pierwsza całkiem drukowana praca, ale nie mogłam się oprzeć, gdy zobaczyłam tę dinozaurową ilustrację Heather Lund :)

This is my first work wholly made on a computer and printed, but I couldn't resist when I saw this dinosaur illustration by Heather Lund :)


A do poszukiwania tęczy zainspirowała mnie praca Marion Vagg i wyzwanie Muse:
I was inspired by this work of Marion Wagg and Muse challenge to seek for a rainbow:


The sentiment says sth like this: "Verrrrrrrrrrrrrry nice birrrrrrrrthday wishes for Franek".

Etykiety: , ,