Zapinki do firan/zasłon | Curtain clasps

Przypaliłam firankę i postanowiłam coś z nią zrobić. Tak oto powstają różane zapinki do zasłon lub firan :)
I burnt a curtain with an iron and decided to do sth with it. That's how I came up with "rose" curtain clasps.


Etykiety: