Romantycznie na niebiesko | Romantic blues

Zmiana uczuć w banał to historia znana, jakich sto.
Skoro czas pogania, trzeba w kilku zdaniach zamknąć ją.
Powie ta opowieść, co się może powieść parze z marzeń chociaż raz.
Żeby skończyć temat: miejsca akcji nie ma, tylko czas...
[M. Bajor]

Changing feelings into cliché is the known story as many are.
Since the time is hustling, we must close it in a few sentences.
This story will tell what might a couple achieve together at least once.
To end on: there is no place of action, there's only time... [M. Bajor]


I tak mi się miłośnie pomyślało w moich ulubionych kolorach...
In the lovingly mood I created a card using my favourite colours...
Do wykonania kartki użyłam papieru ILS - Marie Antoinette 02, ćwieków, kwiatków i pręcików z Doliny Tęczy, stempla gStudio. A cudowne kształty (listki, rameczka) wykroiłam dzięki uprzejmości Yvette :)

To make this card I used: paper from ILS - Marie Antoinette 02, brads, flowers and stamens (?) from Dolina Tęczy and a gStudio stamp. Thanks to Yvette I was able to punch this lovely leaves and frame :)

Kartkę zgłaszam na wyzwania:
Card was made for challenges:
- City Crafter Challenge Blog Week 143 ~ Forever Mine
- Craft Szafa - Praca inspirowana utworem muzycznym
- Scrap Map - Cardmapka #22
- Charisma Cardz - Hearts & Flowers

Etykiety: ,